Lærlingekurven er knækket
Uddannelse og fremtidens arbejdskraft

De tidligere års markante vækst i antallet af indgåede uddannelsesaftaler fladede ud i 2019. For installationsbranchen blev der tale om status quo, mens industriuddannelserne oplevede en markant nedgang.

En analyse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne har vist, at en tredjedel af landets el- og vvs-virksomheder må opgive ordrer på grund af manglende arbejdskraft. Det samme gælder for næsten hver femte metalvirksomhed, hvor klejnsmedene er de sværeste at rekruttere.

En af måderne at imødegå manglen på arbejdskraft på er ved at ansætte lærlinge. Det gør de fleste virksomheder også fortsat, selvom installationsbranchen kun lige holdt skansen, når det gjaldt antallet af nye uddannelsesaftaler i 2019. Det skete dog vel at mærke oven på et 2018, hvor der var indgået rekordmange aftaler.

I 2019 oplevede man således en svag stigning i antallet af nye lærlinge på elektrikeruddannelsen på 1 procent og et ligeledes beskedent fald på vvs-energiuddannelsen på 2,7 procent. Tilsammen landede installationsuddannelserne derfor på status quo, når det gælder antallet af indgåede uddannelsesaftaler, mens det samlede antal lærlinge (lærlingebestanden) steg med 6,5 procent i forhold til året før.

Til sammenligning oplevede man for alle landets erhvervsuddannelser et fald i antallet af nye lærlinge på 3,2 procent i 2019.

Over de seneste fem år har installationsbranchen øget antallet af uddannelsesaftaler med cirka 70 procent, og der er i dag omkring 25 lærlinge per 100 faglærte ude i virksomhederne.

Det fortsat store antal lærlinge i installationsbranchen er dels et udtryk for den stabile vækst, branchen har oplevet de senere år, og dels en understregning af, at installationsvirksomhederne tager deres ansvar alvorligt, når det gælder om at sikre den fremtidige strøm af kvalificeret arbejdskraft.

Der er stadig god brug for flere lærlinge på vvs-området, mens det begynder at knibe med at levere praktikpladser til alle dem, der gerne vil være elektrikere – hvilket især skyldes den høje søgning til uddannelsen de senere år.

Derfor vil der på primært elområdet blive sat massivt ind for at få de virksomheder i industrien, der beskæftiger en stor andel af de udlærte elektrikere, til også at deltage aktivt i uddannelsen af dem.

Lærlingenedgang på industriuddannelserne


Til gengæld kniber det med at øge antallet af nye lærlinge på industriuddannelserne. Faktisk så bød 2019 på et markant fald på uddannelserne til smed (13,9 procent), industritekniker (12,8 procent) og entreprenør- og landbrugsmekaniker (15,4 procent).

Det skal dog fremhæves, at tallene dækker alle branchernes virksomheder og ikke kun TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer. Typisk har vores metalmedlemmer de senere år indgået langt flere uddannelsesaftaler (en samlet stigning på 70 procent) end de øvrige virksomheder på industriområdet (en samlet stigning på godt 20 procent).

Det er pt. endnu ikke opgjort, hvorvidt faldet i 2019 også gælder TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder.

Under alle omstændigheder vil man i 2020 videreføre kampagnen ”Tag en ekstra lærling”, der er rettet mod virksomhederne, og som blandt andet omfatter materialer om lærlingeforløb og gode råd, når man ansætter en lærling.

Fortsat udvikling af uddannelser


Der er stadig generelt høj søgning til de tekniske erhvervsuddannelser. Ikke desto mindre er der brug for, at uddannelserne forsat bliver udviklet løbende.

Vvs-energiuddannelsen er eksempelvis blevet opdateret indenfor alle fire specialer med større fokus på det grønne område. Disse ændringer træder i kraft pr. 1. august 2020.

På elektrikeruddannelsen har man indført nye svendeprøver. Man har således introduceret delsvendeprøver efter H1, hvor lærlingene bliver testet i alle deres praktiske færdigheder, inden de skal vælge moduler.

Der har desuden været fokus på at kvalitetssikre skolernes undervisningsmoduler på en måde, så det bliver lettere for virksomhederne at planlægge lærlingenes skoleforløb og valg af moduler. Denne proces vil fortsætte i 2020.

På metalområdet vil der i 2020 blive sat fokus på at afdække virksomhedernes kompetencebehov, hvilket også vil få betydning for den næste generation af faglærte.

Styrkelse af AMU

AMU-kurserne har i 2019 fået et gennemgribende løft, både hvad angår kvaliteten af undervisningen, udbuddet af uddannelser og fleksibiliteten i forhold til, hvornår og hvor kurserne afholdes. Man har blandt andet indført skærpede krav, som uddannelsesstederne skal leve op til, hvis de vil udbyde AMU-kurserne. Samtidig afsluttes hvert AMU-forløb med obligatoriske prøver, hvilket skal være med til at sikre en højere kursuskvalitet.

De nye udbudsgodkendelser trådte officielt i kraft den 1. oktober.

Samtidig har man arbejdet med at sikre, at det bliver lettere at styrke medarbejdernes kompetencer og at søge AMU-kurserne. Det har man blandt andet gjort ved at gøre efteruddannelserne på el- og vvs-området tilgængelige via hjemmesiden amukurs.dk. I praksis betyder det, at man som uddannelsessøgende får et bedre overblik over udbud og indhold, når det gælder branchens kurser.

Efteruddannelse på højere niveau

 
Trods styrkelsen af hele AMU-systemet oplever virksomhederne et voksende behov for kompetencer, som ikke kan dækkes af AMU.

Erhvervsakademierne er begyndt at udbyde egentlige efteruddannelseskurser, som kan være med til at sikre kompetenceudvikling på et højere teknisk niveau.

Virksomhedernes interesse for akademiuddannelser – især au i el-installation og au i vvs-installation – er fortsat stor. De første færdiguddannede installatører, som har taget uddannelsen på deltid er allerede kommet ud fra skolerne og er meget eftertragtede i virksomhederne – uanset om de vælger at fortsætte i deres hidtidige virksomhed eller vælger at søge nye græsgange.

For at understrege værdien af disse uddannelser, uddelte TEKNIQ Arbejdsgiverne i 2019 ”Installatørprisen” til studerende på både fuld- og deltidsuddannelserne til installatør.

Samtidig arbejdes der for fortsat at skaffe flere unge til uddannelserne ved hjælp af brandingkampagner, hvor der i løbet af 2019 har været kampagner for henholdsvist industri- og smedeuddannelserne, for vvs-energiuddannelsen samt for blikkenslagerbranchen. Og i februar2020 lancerede TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund en ny brandingkampagne for elbranchen.

Læs mere om vores brandingkampagner her

DM i Skills


Se her under vinderne af DM i Skills, hvor TEKNIQ Arbejdsgiverne igen i år deltog: