Klima var det centrale omdrejningspunkt
Teknik og energi

Klimaet satte dagsorden ved folketingsvalget og kom til at præge 2019. Særligt målsætningen om at mindske udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990 var et helt centralt omdrejningspunkt hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

I juni kom en ny rapport på gaden om elektrificeringens betydning for installationsfagene og den grønne omstilling. Den 9. september stod TEKNIQ Arbejdsgiverne i fællesskab med Dansk Energi og Autobranchen bag konferencen: ”Next step: Fra klimamål til grøn hverdag” med en række markante folketingspolitikere i panelet. Det blev fulgt op af den energipolitiske åbningsdebat på Christiansborg i oktober, hvor TEKNIQ Arbejdsgiverne var medarrangør.

Men der skal handling bag de fine ord, og her står installatørerne og metalindustrien klar til hjælpe udviklingen på vej. En række konkrete anbefalinger til den danske klima- og energipolitik blev derfor samlet i rapporten ”Med teknikken skal CO2 fordrives”, hvor TEKNIQ Arbejdsgiverne dannede fælles front med de faglige organisationer Blik & Rør og Dansk El-forbund på den dagsorden.

Det blev efterfulgt af regeringens 13 klimapartnerskaber i slutningen af året, hvor brancherne selv skulle komme med bud på løsninger for at nå de 70 procent. Det arbejde fortsætter i 2020, hvor det hele skal munde ud i en samlet klimahandlingsplan.

Installatører i regeringens klimapartnerskab for byggeri- og anlæg

TEKNIQ Arbejdsgiverne afleverede sammen med Klimapartnerskabet for bygge- og anlægsbranchen 14 anbefalinger til regeringen den 16. marts 2020, som kan læses på linket her.

Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren peger bl.a. på de mulige CO2-gevinster ved at fokusere på mindsket energispild, mere intelligent bygningsdrift og udfasning af fossile brændsler til bygningsopvarmning. I anbefalinger er der en lang række tiltag, der hver for sig kan bidrage til en reduktion af CO2-udledningen med op til 5,8 mio. tons CO2 årligt.

Heraf er det muligt at spare cirka 2.500.000 ton CO2 om året, alene ved at fokusere på fem initiativer, som bidrager til en optimal drift af bygninger. Der er tale om initiativer, som er omkostningseffektive, og som man kan gå i gang med at implementere nu-og-her

De fem initiativer er:

 1. Udfasning af naturgas – 1,54 mio. tons CO2.
  Naturgas til boligopvarmning udfases og erstattes af grønne alternativer.
 2. Intelligent styring af energiforbrug – 510.000 tons CO2
  Vi skal bruge energien, når den er grøn og billig.
 3. Udskiftning af oliefyr – 280.00 tons CO2
  Der er behov for krav og forbud for at komme af med de resterende oliefyr
 4. Optimering af varmepumper – 70.000 tons CO2
  Krav til service af varmepumper og til installatører hæver energieffektiviteten.
 5. Renovering af tekniske installationer – 70.000 tons CO2
  Incitamenter og bedre efterlevelse af krav sikrer optimering af bygningers installationer.

Hertil kommer yderligere ni initiativer, der vil understøtte den grønne omstilling.

Ny standard for varmepumper


Alt for mange varmepumper bliver installeret forkert, så de ikke yder optimalt.  Derfor indførte Energistyrelsen i 2019 en frivillig standard for varmepumpeinstallationer, så forbrugerne får mest muligt ud af deres investering. TEKNIQ Arbejdsgiverne er glade for den nye standard, da varmepumper er en af de grønneste opvarmningskilder – når de vel at mærke er installeret korrekt. Den nye standard går under navnet DS 1150 og kan findes på Dansk Standards hjemmeside (www.ds.dk).

 

Nye regler for elsikkerhed
TEKNIQ Arbejdsgiverne tog i efteråret på rundtur med Sikkerhedsstyrelsen for at gøre opmærksom på de nye elsikkerhedsregler. Efter en overgangsordning på to år skulle alle installatører fra den 30. juni følge de nye regler. Det viste sig at være en succes, da omkring 700 deltog på de i alt 14 møder fra Thisted til Vordingborg.

Brugere flokkes om teknik-app

Over 100.000 sidevisninger på en enkelt måned. Det var, hvad TEKNIQ EL-app’en præsterede på sit højeste i løbet af 2019. Det høje brugertal er et udtryk for, at installationsbranchen for alvor har taget app’en til sig i det omfattende arbejde med at dokumentere den korrekte dimensionering i forhold til de nye elsikkerhedsregler. I begyndelsen af året blev app’en udvidet til at kunne håndtere helt op til 250 ampere, da hjælpemidlet ikke kun bliver brugt af den enkelte montør – men i høj grad også ved skrivebordet, når der skal gives tilbud på større projekter.

Nyt system til gassikkerhed

Gassikkerhedsloven trådte i kraft 21. april 2018 men med en overgangsordning til udgangen af 2019. I oktober var indberetningssystemet dog køreklart, og derfor arrangerede TEKNIQ Arbejdsgiverne fem informationsmøder rundt i landet, hvor omkring 230 mødte op for at blive klogere på de nye regler.