Fokus på kompetenceudvikling – også når der er travlt
Kurser og medlemsudvikling

Årsdag 2019
TEKNIQ Arbejdsgiverne markerede fusionen ved afholdelsen af den første fælles årsdag den 2. maj 2019 på ”The Plant”. Der deltog ca. 300 personer i årsdagen, hvor der var fokus på de muligheder og udfordringer, som virksomhederne står over de kommende år. Blandt indlægsholderne var adm. direktør i Qvartz, Hans Henrik Beck, formand for Concito og tidligere minister og EU-kommissær, Connie Hedegaard, samt partner i Ea Energianalyse, Hans Henrik Lindboe.

Medlemsmøder
I efteråret 2019 holdt TEKNIQ Arbejdsgiverne fem regionale medlemsmøder under overskriften ”Medlemstræf”. Møderne fandt sted i Aalborg, Herning, Kolding, Odense og Køge og samlede næsten 250 deltagere. På møderne blev der blandt andet sat fokus på den økonomiske udvikling, uddannelse, grøn omstilling, overenskomstforhandlingerne 2020 og den aktuelle politiske situation.

Lokalforeninger


TEKNIQ Arbejdsgiverne har i dag efter fusionen i alt 46 lokalforeninger:

  • 15 el-foreninger
  • 12 vvs-foreninger
  • Fire fælles TEKNIQ-foreninger
  • og 15 Arbejdsgiverne-lokalforeninger

Lokalforeningerne har til opgave at formidle kontakten fra TEKNIQ Arbejdsgiverne til de enkelte medlemmer, gennemføre medlemsrettede aktiviteter og varetage lokalforeningens medlemmers interesser.

Lokalforeningernes aktiviteter er forskelligartede og spænder fra rent faglige arrangementer til aktiviteter af mere social og netværksmæssig karakter.

Da Arbejdsgiverne og TEKNIQ fusionerede, var der enighed om, at det skal være op til den enkelte lokalforening, om den ville slå sig sammen med andre, eller om man vil fortsætte hver for sig. Flere steder drøfter man nu muligheden for et tættere samarbejde. Enkelte steder arbejdes der på sammenlægninger, og i trekants-området besluttede medlemmerne sig for at fusionere fra 1. januar 2020. Og foreningerne i Midtjylland og Sønderjylland forventes at gøre det samme.

Alle lokalforeninger har samtidig fået tildelt en kontaktperson i TEKNIQ Arbejdsgiverne, og der er udarbejdet nye standardvedtægter.

Lederuddannelser og kurser

Det kræver hele tiden nye kompetencer at følge med i de mange nye teknologier, de nye tekniske standarder og regler om personale, kontraktforhold mv.

I 2019 har TEKNIQ Arbejdsgiverne fortsat sit arbejde med at tilpasse de forskellige lederuddannelser, så de i endnu højere grad ruster medlemmernes ledere til fremtiden og de forandringer, som kommer.

I 2020 introduceres tre nye lederuddannelser: Produktionsleder, Teamlederrollen og Personlig gennemslagskraft i lederrollen. Ligeledes vil der i 2020 blive arbejdet med en revision af Servicelederuddannelsen.

Lederuddannelser og kurser

Det kræver hele tiden nye kompetencer at følge med i de mange nye teknologier, de nye tekniske standarder og regler om personale, kontraktforhold mv.
I 2019 har TEKNIQ Arbejdsgiverne fortsat sit arbejde med at tilpasse de forskellige lederuddannelser, så de i endnu højere grad ruster medlemmernes ledere til fremtiden og de forandringer, som kommer.
I 2020 introduceres tre nye lederuddannelser: Produktionsleder, Teamlederrollen og Personlig gennemslagskraft i lederrollen. Ligeledes vil der i 2020 blive arbejdet med en revision af Servicelederuddannelsen.

Kurser og medlemsudvikling

Kursusudbud
Der arbejdes kontinuerligt på at have de rigtige kursustilbud på hylderne, som tilgodeser både installations- og metalvirksomhederne. Udbuddet af faglige kurser og seminarer skal også fremover tilgodese til de behov, som virksomhederne efterspørger, så TEKNIQ Arbejdsgiverne er stedet for medlemmerne, der søger ny viden og inspiration.

Baseret på de hidtidige erfaringer vil der også blive arbejdet videre med brugen af e-læring i de kurser, hvor det giver mening.

Ledernetværk

De tre etablerede ledernetværk med et fagligt udviklingsforum for ejerledere og ansatte direktører i primært installationsbranchen er fortsat aktive. Målet for 2020 er at udbygge ledernetværk, der også retter sig mod metalvirksomhedernes ledere.