Fra visioner til handling

Henrik Fugmann, formand, og Niels Jørgen Hansen, adm. direktør – TEKNIQ Installationsbranchen.

Forord

2018 blev endnu et år med vækst i branchen og et højt aktivitetsniveau. Det blev også et år, hvor TEKNIQ omsatte visionerne i Installation 4.0 til en stribe konkrete aktiviteter, og hvor drøftelserne om en fusion med Arbejdsgiverne blev skudt i gang.

2018 var på flere måder rekordernes år.

For det første har der aldrig været så mange ansatte i installationsbranchen som i dag. De seneste fem år er antallet af beskæftigede steget støt og er nu oppe på 47.000. Samtidig er ledigheden blandt elektrikere og vvs’ere lavere end nogensinde.

Når virksomhederne alligevel formår at ansætte flere, skyldes det blandt andet, at de er blevet bedre til at rekruttere medarbejdere med forskellige profiler, og at de ansætter endnu flere lærlinge. Og her kommer den anden rekord.

Igen i år har installationsbranchen nemlig levet op til sit ry som den branche, der er bedst til at oprette nye lærepladser. For femte år i træk blev der således indgået flere uddannelsesaftaler for både elektriker- og vvs-energiuddannelsen end året før. Samtidig er der blevet flere muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling på et højere niveau end tidligere.

Det gælder også inden for TEKNIQs egne rækker. I 2018 blev der lanceret en helt ny lederuddannelse, som skal styrke de grundlæggende ledelseskompetencer i branchen. Og der blev taget hul på en omfattende revision af de eksisterende uddannelser.

Trods de senere års vækst i installationsbranchen er indtjeningen stadig relativ beskeden. Branchen er præget af en benhård konkurrence – selv i opgangstider. Det kræver, at virksomhederne bliver ved med at optimere deres drift, så den stigende omsætning også kan aflæses på bundlinjen.

Men der er også brug for, at man fra politisk hold fortsætter arbejdet med at reducere de bureaukratiske byrder for dansk erhvervsliv, så virksomhederne kan bruge alle deres kræfter på at drive og udvikle deres forretning.

I 2018 blev der også sat rekord i synlighed. I hvert fald hvis man ser på antallet af omtaler i medierne, som igen steg – ikke mindst takket være TEKNIQ-rådenes indsats. Og takket være en ny film og kampagne fik også de unge for alvor øjnene op for blikkenslagerbranchen, mens en af Danmarks populæreste YouTube-stjerner slog et slag for vvs-energiuddannelsen.

Året bød også på et rekordstort antal nye medlemmer i TEKNIQ. Mange af dem er iværksættere, der har startet deres egen virksomhed op efter at have afsluttet installatøruddannelsen. Men der er også kommet flere udenlandskejede virksomheder, som udfører projektrelaterede opgaver i Danmark.

Endelig blev der i 2018 taget hul på drøftelser med Arbejdsgiverne om en fusion. Det skete efter, at TEKNIQs bestyrelse i august gav grønt lys til at indlede drøftelserne. Siden er der afholdt en række møder mellem de to organisationer, og der har også været medlemsmøder rundt om i landet.

De to organisationer er netop blevet færdige med det endelige fusionsoplæg, som medlemmerne skal stemme om i midten af marts. Hos TEKNIQ vil det ske i form af en elektronisk urafstemning. Hos Arbejdsgiverne vil afstemningen foregå på en ekstraordinær generalforsamling den 26. marts.

En samlet organisation vil repræsentere over 4.300 virksomheder med omkring 52.500 medarbejdere. Formålet er at skabe mere værdi for medlemmerne ved at styrke den politiske interessevaretagelse og medlemsservicen. Selvom virksomhederne er forskellige, har de lang række fælles interesser – lige fra mere rummelige overenskomster og tekniske uddannelser af høj kvalitet til behovet for færre administrative byrder.

Det vil blive en slagkraftig organisation, som repræsenterer en vigtig del af dansk erhvervsliv. Det vil blive en organisation med visionen om at skabe bedre rammer og vilkår for sine medlemmer. Og det vil blive en organisation, der har både viljen og evnen til at omsætte visionerne til handling.