TEKNIQ Arbejdsgiverne blev født

Henrik Fugmann, formand, og Niels Jørgen Hansen, adm. direktør – TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Forord

2019 var et historisk år. Det var nemlig året, hvor Arbejdsgiverne og TEKNIQ fusionerede og skabte en ny fælles organisation: TEKNIQ Arbejdsgiverne. 

Formålet var at skabe en stærkere og mere slagkraftig organisation, der vil arbejde for virksomhedernes interesser og yde endnu bedre rådgivning. I dag, ét år efter fusionen, ser missionen ud til at være lykkes, selvom vi er langt er færdige.

I den nye organisation er medlemskredsen både større og mere mangfoldig, end den var i de to stiftende organisationer. Selvom det har givet styrke og øget gennemslagskraft, har fusionen og organisationen ikke været drevet af ønsket om mere volumen alene.

lærlinge

Det har fra starten været helt centralt, at TEKNIQ Arbejdsgiverne er en fokuseret organisation, så den tjener det formål, den er sat i verden for – nemlig at tjene medlemmernes interesser. Det kræver fokus.

I forbindelse med fusionen blev det derfor besluttet, at den fælles organisation vil arbejde målrettet for konkurrencedygtige overenskomster i de brancher, som organisationen repræsenterer. Det vil sige overenskomster, der passer til medlemsvirksomhederne og deres behov for fleksibilitet.

Et andet vigtigt fokusområde i den nye organisation er virksomhedernes adgang til tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft – og dermed også hele uddannelsesområdet. Den nye organisation arbejder desuden for færre regler og for mindre bureaukrati for virksomhederne – og i det hele taget på at forbedre installationsbranchens og metalindustriens forhold.

TEKNIQ Arbejdsgiverne tæller i dag 4.300 virksomhederne, og den synergi, som fusionen har været med til at skabe, er ved at slå igennem: Der har været flere møder med politikere, som organisationen ikke tidligere har været i kontakt med; en række af vores mærkesager har været i de landsdækkende eller regionale medier, og TEKNIQ Arbejdsgiverne er blevet en del af regeringens klimapartnerskaber.

På det mere formelle plan blev den nye organisation vedtaget af de stiftende organisationer i slutningen af marts 2019. For Arbejdsgivernes vedkommende skete det ved en afstemning blandt de delegerede på en ekstraordinær generalforsamling og for TEKNIQs vedkommende ved en urafstemning. Forud for beslutningen var et længere forløb med dialog mellem de to foreninger om, hvordan en fælles organisation skulle se ud.

Efter fusionen blev foreningen ledet af en fusionsbestyrelse, som havde til opgave at gennemføre fusionen og senere valget af den første egentlig bestyrelse. Det valg fandt sted i september 2019, og fusionen af de to stiftende organisationers sekretariater er også blevet gennemført.