Fokus på installationsbranchens og metalindustriens udvikling
Branchens udvikling
Den teknologiske udvikling har de senere år betydet store forandringer i både installationsbranchen og metalindustrien. Det har skabt nye rammer, nye udfordringer og nye muligheder, og det er baggrunden for flere af de udviklingsaktiviteter, som TEKNIQ Arbejdsgiverne har sat i gang i 2019.

It-sikkerhed er ikke længere gjort med et antivirusprogram på computeren. It fylder mere og mere i installationer, bygninger og industriproduktioner, hvilket gør det til et mål for hackere. Derfor er både installationsbranchen og metalindustrien nødt til at vide mere om de risici, der er forbundet med den nye virkelighed.

Derfor bad TEKNIQ Arbejdsgiverne i 2019 it-sikkerhedsfirmaet Dubex om at afdække udfordringer og muligheder i forbindelse med intelligente og opkoblede produkter. Det resulterede i en rapport og en række artikler, og det vil også være et af temaerne på TEKNIQ Arbejdsgivernes årsdag i 2020 og en række andre arrangementer.

Der er også blevet udarbejdet en analyse om Internet of Things og data analytics. Analysen giver en række konkrete eksempler på, hvordan virksomheder arbejder med de nye teknologier, og peger på de muligheder, det giver for installationsbranchen. Analysen peger også på, hvilke kompetencer der kræves, og vil indgå i det videre kompetenceudviklingsarbejde.

Strøm til energien

Derudover er der i en række analyser sat fokus på el- og vvs-branchernes rolle og muligheder i forhold til elektrificeringen og den grønne omstilling.

Blandt andet er der i forbindelse med TEKNIQ Arbejdsgivernes rolle som klimapartner udarbejdet tre rapporter om henholdsvis totaløkonomi, om moderne teknologiers muligheder i bygningsdrift og om bygninger i energisystemet. Rapporterne danner grundlag for organisationens anbefalinger til regeringen og vil blive publiceret som led klimapartnerskabets arbejde.

Læs mere her

TEKNIQ EL-app

TEKNIQ Arbejdsgiverne har i 2019 også arbejdet videre på udviklingen af digitale løsninger til medlemmerne. Det gælder blandt andet den populære TEKNIQ EL-app, der bruges til vejledning og dimensionering efter de nye sikkerhedsregler. App’en er for nylig relanceret i en ny og mere omfattende version, som har op mod 100.000 sidevisninger om måneden.

Fokus på konkurrenceevnen

Analyser viser, at vækstvirksomheder typisk er virksomheder med forskellige kompetencer og ofte er eksportører. For at sikre at medlemmerne fortsat kan udvikle deres eksport, har TEKNIQ Arbejdsgiverne derfor indgået en aftale med Danish Export Association, der kan støtte virksomhederne i deres vækst og udvikling. Aftalen forhandles én gang om året.

Derudover har TEKNIQ Arbejdsgiverne gennem et samarbejde med Teknologisk Institut arrangeret en række fyraftensmøder om, hvordan metalvirksomhederne får kortlagt og optimeret deres processer,  samt hvordan de understøttes og ikke mindst implementeres.

Sektioner og netværk under lup

TEKNIQ Arbejdsgiverne har en række sektioner, ad hoc-grupper og netværk, hvis formål er at skabe værdi for såvel foreningen som medlemmerne. Det gælder for eksempel VE-installatør, Sikringsgruppen, Foreningen af Ventillationsfirmaer, Sprinklerudvalget og Tag- og facadesektionen.

Alle de forskellige sektioner og grupper blev gennemgået i 2019 for at vurdere behovet for fornyelse og justeringer, og de eventuelle ændringer vil blive implementeret i 2020.