Vækst i branchen
Branchens udvikling

Installationsbranchen er i god form med solid omsætningsvækst og historisk høj beskæftigelse. Branchens omsætning voksede i 2018 med 3,9 procent eller 2 mia. kr. i forhold til året før. Det er femte år i træk med vækst.

Højkonjunkturen i dansk økonomi er drivkraften bag installationsbranchens stærke udvikling. Tilflytning til byerne, lave renter og høje boligpriser har for alvor sat skub i boligbyggeriet, som skaber efterspørgsel efter branchens ydelser.

I takt med et stigende råderum og øget friværdi er der gang i renovering af private boliger. På anlægsområdet topper udviklingen nu, da en stor del af de store offentlige byggerier, som for eksempel sygehusbyggeriet, gradvist færdiggøres henimod 2020. Samtidig stiger erhvervslivets investeringer i energieffektive bygninger og automatiseret produktion.

TEKNIQ forventer, at væksten i installationsbranchen vil fortsætte i de næste par år omend mere afdæmpet.

Beskæftigelsesrekord

Antallet af beskæftigede i installationsbranchen er steget støt siden 2013 og nåede sidste år op på 47.000 personer. Det er det højeste antal nogensinde.

Installationsvirksomhederne har formået at øge beskæftigelsen i en tid med mangel på arbejdskraft og lav ledighed for elektrikere og vvs’ere.

Installationsvirksomhederne er blevet gode til at finde andre profiler og finde alternative løsninger, når det er svært at rekruttere elektrikere og vvs’ere. Det kan for eksempel være at trække folk tilbage til branchen, at ansætte flere lærlinge, at rekruttere flere ikke-faglærte og ansætte udenlandsk arbejdskraft. Ved udgangen af 2018 havde virksomhederne ansat knap 3000 udenlandske medarbejdere.

Omsætning i installationsbranchen
(mia. kr. 2019-priser)

Beskæftigelse i installationsbranchen
(antal beskæftigede)

Mangel på arbejdskraft

En del installationsvirksomheder er udfordret af mangel på arbejdskraft. Men der er ikke flere virksomheder i 2018, der mener, at det er blevet sværere at rekruttere arbejdskraft end året før, og der er fortsat et godt stykke til de store rekrutteringsudfordringer i 2007.

Samtidig viser den seneste undersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at elektrikere og vvs-montører er blandt de mest efterspurgte jobprofiler.

Udvikling i installationsbranchens rekrutteringsudfordringer

Konkurser og indtjening

Trods de travle tider i branchen tilkendegav omtrent hver tiende installationsvirksomhed, at de oplevede mangel på efterspørgsel i 2018, og der er samme år sket en stigning i antallet af konkurser i installationsbranchen.

Hård konkurrence, stigende omkostninger og geografiske vækstcentre kan forklare, hvorfor antallet af konkurser i branchen er steget i år, og hvorfor branchens indtjening ikke følger med den stigende ordremængde.

Konkurser