Branchens rammebetingelser
Branchens rammebetingelser

Forhøjelsen af skatten ved generationsskifte


I forbindelse med finansloven besluttede regeringen sig for at hæve beskatningen ved generationsskifter i familieejede virksomheder.

Det rammer mange af TEKNIQ Arbejdsgivernes virksomheder.

Derfor forsøgte organisationen i sommeren 2019 at råbe politikerne op gennem debatindlæg i aviserne, virksomhedsbesøg og direkte dialog med blandt andre tidligere uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers. I sidste ende valgte regeringen dog alligevel at gennemføre lovændringen.

Byggeriets aftalesystem


Byggeriets nye aftalesystem, der blandt andet omfatter AB18, AB Forenklet og ABR18, har medført omfattende kursus og informationsaktiviteter hos alle byggeriets parter. Det gælder naturligvis også hos TEKNIQ Arbejdsgiverne. Bygherrerne, rådgiverne og de udførende er så småt ved at gøre de nye bestemmelser til en del af deres aftaler, men udbredelsen er endnu ikke så stor.

De nye bestemmelser er imidlertid ikke egnede til aftaler med forbrugere. I stedet peges der på AB Forbruger, som der har været en stigende interesse for, og der forventes en fælles indsats i 2020 for at øge kendskabet og anvendelsen af AB Forbruger.

Desuden vil TEKNIQ Jura-app’en blive suppleret med AB Forbruger.

Udbudsloven


I 2019 blev udbudsloven ændret, så ordregiver skal offentliggøre alle elementer af evalueringsmodellen. Samtidig blev ordregiver forpligtet til at adskille evalueringen af kvalitet fra evalueringen af pris ved udbud af bygge- og anlægskontrakter med en anslået værdi på mere end 350 mio. kr.

Ændringen af udbudsloven gav anledning til en del debat om den kommende evaluering af udbudsloven.

TEKNIQ Arbejdsgiverne mener her, at pris og kvalitetskriterier bør vægtes adskilt ved alle udbud efter udbudsloven. Desuden bør tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbud med forhandling have mere fokus på at reducere tilbudsgivernes transaktionsomkostninger. Og endelig er der behov for at reducere antallet af annulleringer betydeligt for at nedbringe tilbudsgivernes transaktionsomkostninger.