Alle overenskomster i hus
Arbejdsmarkedsforhold

For første gang i ti år lykkedes det for TEKNIQ Arbejdsgiverne og forbundene at blive enige om en vvs-overenskomsten uden forligsmandens indblanding. Også de øvrige overenskomster er kommet i hus, så de overenskomstmæssige rammer for de næste tre år er nu på plads.

VVS Overenskomsten og akkordsystemet
I marts 2019 kom der en aftale i stand om et nyt akkordsystem mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og det tidligere TEKNIQ. Det betyder, at virksomhed og medarbejdere for første gang nogensinde kan aftale en anden akkord end den, der er fastsat i rørprislisten.

Parterne blev også enige om, at den såkaldte værnebestemmelse ikke skulle være et tema til de efterfølgende overenskomstforhandlinger. Og der blev holdt et seminar for begge organisationers forhandlere, hvor ”luften blev renset”, og gamle modsætningsforhold blev bilagt.

Det lykkedes at opretholde det gode forhold, da vvs-overenskomsten skulle fornys i 2020. Efter mere end 50 timers intense forhandlinger blev Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne den 6. marts enige om en ny treårig overenskomst.

Fem dage senere blev der ligeledes indgået en aftale om industri- og vvs-overenskomsten, hvor også 3F sad med ved forhandlingsbordet.

Fælles for de to overenskomster er en regulering af mindstebetalingen med 2,50 kr. årligt, en regulering af lærlingesatserne med 1,7 procent og en regulering af bidraget til fritvalg på 1 procent.

Også på el-området kom overenskomsten i hus, da Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne blev enige om et forlig den 7. marts. Her steg mindstebetalingen med 2,50 kr. pr. år, lærlingesatserne med 1,7 procent, mens betalingsfaktoren i Elbranchens akkordsystem, EBA, blev reguleret med henholdsvist 2 procent, 2,1 procent og 2,2 procent over de næste tre år.

Endelig blev også TEKNIQ Arbejdsgivernes to HK-overenskomster fornyet, og det samme blev overenskomsterne med Teknisk Landsforbund, der samtidig blev slået sammen til én.

Alt i alt betyder aftalerne, at der er skabt en afklaring af de overenskomstmæssige rammer for de næste tre år og dermed et mere stabilt udgangspunkt for virksomhedernes videre drift.

Lille fald i sagsantal

Der har i 2019 været et lille fald i antal sager på det arbejdsretslige område. En af årsagerne er formentlig det forbedrede forhold til Blik- og Rørarbejderforbundet, hvor der især i efteråret er løst væsentlig flere uoverensstemmelser via telefonen end tidligere. Nogle problemer er også blevet løst ved, at virksomhederne har imødekommet krav fra medarbejderne, som ellers ville være blevet til en fagretlig sag.

Der har dog stadig været principielle sager, som er blevet løst ved faglig voldgift. Særligt én har skilt sig ud, da den medførte, at TEKNIQ Arbejdsgiverne sammen med Blik- og Rørarbejderforbundet og  Dansk Metal måtte udvikle en ny afstandsberegner til vvs-overenskomsten.

I den konkrete sag viste det sig, at de måle-/adressepunkter, som lå til grund for afstandsberegningen, kunne flyttes af enhver, som havde en Google-konto. Der blev derfor over sommerferien udviklet en ny løsning, som baseres på Danmarks Adresseregister, der styres af Effektiviseringsstyrelsen. Her kan adresser kun flyttes efter en officiel godkendelse.